cheesier بازار یونجه بوقلمون نبض بازار

cheesier: بازار یونجه بوقلمون نبض بازار اخبار اقتصادی قیمت قرار داده های دامی قیمت جوجه یک روزه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بعد از سال 88 مجمع روحانیون نگذاشت کشور به احمدی‌نژاد دوم فروغلتد / موسوی‌خوئینی‌ها

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز توضیحاتی درخصوص علت انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت ارائه کرد و گفت: مجمع روحانیون در پرونده فعالیت سیاسی خود حمایت از ریاست‌جم

بعد از سال 88 مجمع روحانیون نگذاشت کشور به احمدی‌نژاد دوم فروغلتد / موسوی‌خوئینی‌ها

موسوی خوئینی ها: بعد از سال 88 مجمع روحانیون نگذاشت کشور به احمدی نژاد دوم فروغلتد

عبارات مهم : سیاسی

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز توضیحاتی درخصوص علت انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت ارائه کرد و گفت: مجمع روحانیون در پرونده فعالیت سیاسی خود حمایت از ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی را دارد و جامعه روحانیت حمایت از آقای احمدی نژاد را.

سیدمحمد موسوی خوئینی ها در کانال تلگرامی خود نوشت: اگر بخواهم بدون ارزش گذاری و تنها به عنوان یک ناظر بیرونی به این انشعاب نگاه کنم، این گونه توضیح می دهم که عملکرد این دو مجموعه روحانی خود نشان دهنده آن است که حق با حضرت امام (رض) بود که با این انشعاب موافقت کردند و اعتقاد بودند که این دو نمی توانند زیر یک سقف فعالیت کنند.

بعد از سال 88 مجمع روحانیون نگذاشت کشور به احمدی‌نژاد دوم فروغلتد / موسوی‌خوئینی‌ها

نگاهی به اسامی مندرج در فهرست های انتخاباتی هریک از این دو مجموعه نشان می دهد که دارای دو نظر متمایز از هم هستند. اعضای مجمع روحانیون، پیش از تشکیل آن، همگی از حامیان بدون تردید دولت آقای مهندس موسوی بودند و هیچ یک از کسانی که بعد از تشکیل مجمع، به عضویت آن درآمدند و نیز افرادی که در فهرست های انتخاباتی مورد حمایت مجمع قرار گرفتند در فهرست معروف ۹۹ نفر نبودند.

در انتخابات ریاست جمهوری بعد از رحلت حضرت امام (رض)، مجمع روحانیون از مرحوم آیت الله هاشمی، که در آن وقت عضو جامعه روحانیت بود، حمایت کردند، ولی آینده نشان داد که جوهر افکار آن مرحوم به مجمع نزدیک تر بود تا به جامعه.

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز توضیحاتی درخصوص علت انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت ارائه کرد و گفت: مجمع روحانیون در پرونده فعالیت سیاسی خود حمایت از ریاست‌جم

مجمع روحانیون در پرونده فعالیت سیاسی خود حمایت از ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی را دارد و جامعه روحانیت حمایت از آقای احمدی نژاد را؛ مجمع روحانیون امروز هم همچنان به آن حمایت خود وفادار هست، ولی گویا جامعه از آن حمایت هنوز لب می گزد.

پس از انتخابات ۸۸، هرچند که ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار گرفته شد تا یک جریان و جناح سیاسی نیرومند را از صحنه سیاسی کشور از بین بردن کنند یا آن را بی اثر سازند، ولی مجمع روحانیون و دیگر دوستانشان -به لطف خداوند- تدبیری به کار گرفتند که اجازه ندادند کشور جهت بار دوم به سوی احمدی نژاد دیگری فروغلتد.

من هنوز به آخر دو فهرست عملکرد مجمع و جامعه نرسیده ام، ولی آیا همین اندازه کافی نیست تا نشان دهد که این انشعاب باید اتفاق می افتاد.

در شروع اشاره کردم که من در پی ارزش گذاری نیستم و نمی خواهم باعث رنجش دوستان جامعه روحانیت شوم؛ تنها در مقام آن هستم که بگویم این دو مجموعه روحانی، حامل دو پیام، دو نظر و دو روش در مدیریت کشورند و نگاهشان به حکومت و حق حاکمیت مردم دو گونه است.

بعد از سال 88 مجمع روحانیون نگذاشت کشور به احمدی‌نژاد دوم فروغلتد / موسوی‌خوئینی‌ها

نگاه این دو مجموعه به دخالت و ورود نیروهای مسلح در امور سیاسی دو گونه هست؛ نگاهشان به میزان ورود و دخالت شورای نگهبان در امور مربوط به انتخابات دو گونه هست؛ نگاهشان به اصل طلایی «میزان رأی ملت است» دو گونه هست؛ مجمع اعتقاد است تمام سازوکارهای مورد نیاز باید به کار بسته شود تا این اصل شرعی و عقلانی در اداره امور کشور نمایان شدن عینی پیدا کند و تحقق این اصل با هیچ گونه توجیه شرعی، مصلحتی و… خدشه دار نشود.

تفاوت های دیگری را نیز می توان برشمرد تا زیاد نشان داده شود که حق با کسانی بود که این پیشنهاد را دادند و نظر موافق امام هم آنان را در انجام آن کار نیرومند دل کرد. بجا است خاطره ای را نیز اضافه کنم: روزی اعضای مجمع روحانیون مهمان مقام معظم رهبری بودند. ایشان در شروع صحبتشان سراغ همین انشعاب رفتند و گفتند که ما در اول موافق نبودیم، ولی بعداً دیدیم که نظر حضرت امام درست بوده است.

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز توضیحاتی درخصوص علت انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت ارائه کرد و گفت: مجمع روحانیون در پرونده فعالیت سیاسی خود حمایت از ریاست‌جم

ایسنا

واژه های کلیدی: سیاسی | مجموعه | روحانیت | احمدی نژاد | ریاست جمهوری | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog